Đăng Ký Nhận Bản Tin Chân Trời Mới Media

Chân Trời Mới Media có chương trình gửi tin tức cập nhật miễn phí mỗi ngày vào hộp thư điện tử của bạn, để bạn dễ dàng theo dõi trong ngày hay truy cứu lại các tin tức cần biết trong tháng trong tuần...
  • Nếu muốn nhận Bản Tin Hàng Ngày miễn phí từ Chân Trời Mới Media, xin quý bạn điền điện thư email và sau đó bấm đăng ký dưới đây. 
 
  • Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng ngưng việc nhận Bản Tin hoàn toàn miễn phí này b̀ằng cách chọn NGƯNG  nhận tin, nằm ở khu vực cuối của mỗi Bản Tin. Hệ thống gửi bản tin sẽ tự động ngưng gửi đến hộp thư của bạn, mà bạn không cần phải làm thêm bất cứ một bước nào sau đó.
 
  • Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và sẽ không bao giờ bán email của bạn cho một đệ tam nhân nào khác.
* Bắt buộc phải có
Email Marketing Powered by Mailchimp